Satışa Yardımcı Finansman

Siemens Finansal Kiralama A.Ş satıcı bazlı finansman alanında Türkiye pazarının önde gelen tüm markalarının makina ve ekipman satıcıları ile uzun vadeli iş ortaklığı yapmaktadır.

Tamamı kendi sektöründe öncü ve güvenilir olan iş ortaklarımızın satış hedeflerine, dağıtım kanallarına uygun finansman çözümleri üretiyor ve onları dünya çapındaki yerel saha satış varlığımızla destekliyoruz.

Müşterilerimiz için geliştirdiğimiz çözümler iş ortaklarımıza ve sunulan ekipmanın kendisine özel çözümlerdir.
Bu durum, sektörlere dair köklü deneyimimizi ve piyasalar hakkındaki bilgi birikimimizi bir adım daha ileriye götürmektedir.

Sizin ve müşterilerinizin ihtiyaçlarına tam olarak karşılık verecek finansal çözümler sayesinde satışlarınızı ve karlılığınızı arttırmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Kendimizi, sizi rakiplerinizden farklı kılacak araçlar sunarak satış olanaklarınızı arttırmaya adamış durumdayız.

Satışa Yardımcı Finansman’ın İş Ortaklığına Sağladığı Avantajlar

  •  İş ortağımızın faaliyet gösterdiği sektöre uygun çözümler geliştirerek, iş ortağımızın satış hacminin artırılması hedeflenmektedir.

  •  İş ortağımızın faaliyet gösterdiği sektörün kendine özgü koşulları, iş ortağımızın müşteri profiline ilişkin mevcut veriler ve ekipman değeri dikkate alınarak belirlenen risk ölçümü doğrultusunda en uygun fiyat ve vade yapısı sağlanmaktadır.

  •  Şirket içinde uygulanan proseslerde etkinliği ve kaliteyi artırmaya yönelik olarak, karar alma sürecini hızlandırmak için kredilendirmede rating (derecelendirme) sistemi kullanılmaktadır. Sektör-ekipman-müşteri özellikleri dikkate alınarak önceden belirlenmiş kriterlere göre hem risk-getiri ilişkisi objektif olarak ortaya konulmakta, hem de kredilendirme süreci hızlı ve etkin hale getirilmektedir.

  •  Bu süreç içinde kendi veri kaynaklarımızın yanında iş ortağımızın sağladığı veri ve referansların desteğinden de güç alıyoruz.

  •  Bu sinerji sayesinde realize edilen her proje sonraki işlemlere referans teşkil edip, hızlı proses uygulama şansını ve işbirliğimizin pekişmesi olanağını sağlamaktadır.

  •  İş Ortağımız ile belirlenen çalışma koşullarına bağlı olarak yüksek kredilendirme oranı sağlanmaktadır.

  •  Kredilendirme sürecinin tamamlanmasını takiben finansal kiralama sözleşmesinin imzalanması, yerli alım veya ithalat ve gümrükleme işlemlerinin sonuçlandırılmasında profesyonel hizmet sağlanmaktadır.

  •  İş Ortağımızın ürünlerinin yanı sıra, yatırımcının kendi ilave yatırımlarında da cazip koşullarda finansal kiralama hizmeti sunulmaktadır.