Avbetalning

 

Avbetalning ger kunden en total överblick över kostnaderna avseende ränta, amortering och restskuld. Kunden kan göra extra amorteringar på avbetalningskontraktet under avtalstiden eller lösa det i förtid utan extra kostnad. Löptid och betalningsflöde kan skräddarsys efter kundens behov och kassaflöde, exempelvis vid säsongsanpassad verksamhet.

Vad händer när avbetalningskontraktet löper ut?

Efter avtalstidenn upphör finansiärens äganderättsförbehåll och kunden kan fortsätta att disponera utrustningen.

Blev du hjälpt av denna information?