Leasing

Leasing är idag den absolut vanligaste finansieringsformen för IT-, kontors- och annan automatiserad utrustning. Fördelarna är många:

  • Budget- och investeringsprocessen förenklas och förkortas.Företaget slipper tunga engångsutgifter och behåller låneutrymmet i banken.

  • Hela leasingkostnaden är avdragsgill, vilket gör det möjligt att påverka den ekonomiska situationen i företaget på ett fördelaktigt sätt.

  • Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en kostnad som kassan mår bra av.

  • Det är också enkelt att, inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen. Detta säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning samt minskar risken för felinvesteringar.


Vad händer när leasingavtalet löper ut?
Efter avtalstiden har leasetagaren rätt att välja enligt följande alternativ; 

  • att anvisa en köpare till ett förutbestämt restvärde

  • att förlänga avtalet eller anvisa sig själv som köpare

 I de fall leasetagaren själv inte utser en köpare tar leverantören, tillsammans med Siemens Financial Services, hand om utrustningen.

Blev du hjälpt av denna information?