Hyra

Allt fler företag väljer att finansiera sin utrustning via hyra. Fördelarna är många:

  • Budget- och investeringsprocessen förenklas. Företaget slipper tunga engångsutgifter och behåller låneutrymmet i banken. Varken soliditet eller likviditet belastas.

  • Hela hyran är avdragsgill, vilket gör det möjligt att påverka den ekonomiska situationen i företaget på ett fördelaktigt sätt.

  • Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en kostnad som kassan mår bra av.

  • Det är också enkelt att, inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, något som säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning samt minskar risken för felinvesteringar.


Den juridiska äganderätten vid hyra ligger hos finansiären. Hyrestagaren åtar sig att försäkra utrustningen under nyttjandet. Siemens Financial Services erbjuder alla kunder en trygg försäkringslösning under hela kontraktstiden, speciellt anpassad för just hyra och leasing.

Vad händer när hyresavtalet löper ut?
Efter avtalstiden har hyrestagaren möjlighet att byta till ny utrustning, förlänga avtalet eller lämna tillbaka utrustningen.

Blev du hjälpt av denna information?