Försäkring

Snabb skadereglering, likvärdig utrustning och låg självrisk är några av fördelarna med AllSafe - Siemens Financial Services skräddarsydda försäkring - jämfört med en normal företagsförsäkring.

Siemens Financial Services allriskförsäkring All Safe är speciellt anpassad för att täcka leasing- och hyresfinansierad utrustning. Målsättningen är självklart att minimera skadan för oss och våra kunder om olyckan är framme.

Har du fått en skada på utrustningen anmäler du detta via länken till höger eller ringer vårt försäkringsbolag 08-463 89 65.

Blev du hjälpt av denna information?