Transportmedel

Om du tänkt skaffa en helikopter, ett flygplan eller ett fartyg står du i begrepp att göra en riktigt stor investering. En investering vi utgår från att du vill ha god kontroll över. Våra experter på området besitter mångårig erfaranhet av bland annat flygbranschen och den typ av strukturerade affärsupplägg som passar för en denna typ av investeringar. Vi vet hur man skräddarsyr ett finansieringsupplägg för både flyg och fartyg på bästa sätt, samt har koll på vilka ytterligare parametrar man bör beakta för att slutlösningen ska bli så bra som möjligt. Således är frågan om du har råd att göra denna investering utan vår hjälp? Kontakta oss för mer information.

Flyg

Allt fler företag har upptäckt de strategiska affärsfördelar det innebär att förfoga över sitt eget flyg. Siemens Financial Services har personal som är specifikt kunnig när det gäller att hantera finansiering av flygplan och helikoptrar - för såväl flygklubbar som näringsidkare av olika storlek. Vi har den kunskap och den erfarenhet som krävs för området.

Genom styrkan och stabiliteten från vårt moderbolag, Siemens AG, möjliggör vår kännedom och globala närvaro integrerade finansieringslösningar som hjälper till att maximera värdet av företagets kapital och ger en investeringsprocess utan krångel. Målet är att göra nästa helikopter-, flygplansinköp, eller -uppgradering så smidig och kostnadseffektiv som möjligt, både vad gäller helt nya och begagnade produkter.

Vi finansierar:

  • Regionala passagerarflygplan

  • Fraktflygplan

  • Corporate Aircraft

  • Skolflygplan

  • Helikoptrar

Välkommen att kontakta oss för att få veta mera om vad vi kan erbjuda dig.

Fartyg

Siemens Financial Services finansierar fartyg för rederier som i huvudsak trafikerar Nord och Östersjön. Exempel på fartyg är fraktfartyg. Vi finansierar även pråmar, som används i skiftande industriella sammanhang.