Städ

Siemens Financial Services har finansieringslösningar anpassade till städmarknaden där hela arbetsstationen kan finansieras – både materialförbrukning, den faktiska användningen samt därtill hörande servicebehov.

På ett enkelt sätt blir hela städfunktionens kostnader överblickbara och lätta att budgetera. Samma service kan paketeras också till parkförvaltning och gaturenhållning.

Välkommen att kontakta oss för mer information

Blev du hjälpt av denna information?