Kontorsutrustning

Genom att använda sig av Siemens Financial Services finansieringslösningar kan hela lokalen inredas med möbler, datorer, kopiatorer och övrig utrustning - utan att binda upp eget kapital. Kostnaderna harmonieras istället med budgeten och sprids över en längre tid.

Kopiatorer, faxmaskiner, scanners och skrivare utvecklas ständigt och är numera ofta sammanförda funktionsmässigt i kompletta multimaskiner. Vid köp åldras utrustningen med tiden och dyra investeringar måste göras löpande för att säkerställa att du följer med i utvecklingen. Dessutom krävs ständigt investeringar i möbler och en rad andra produkter för att skapa en komplett arbetsmiljö.

Siemens Financial Services finansieringslösningar gör det möjligt att alltid hålla en modern nivå på samtliga funktioner - både möbler och maskinpark. Det är enkelt att med tiden uppgradera efter dina behov samtidigt som kostnaden är enkel att administrera.

Blev du hjälpt av denna information?