IT & kommunikation

I dagens samhälle är det i de flesta sammanhang viktigt att hänga med i den tekniska utvecklingen, vare sig det handlar om att ha tillgång till en dator, eller att en stor mediabuss ska användas för att sända världsmästerskapstävlingar från bergstoppar och -byar. Vi på Siemens Financial Services har både den bredd och den erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med en anpassad finansieringslösning för både IT-sektorn och kommunikation och media. Vi skräddarsyr – för stort och smått!

Informationsteknologi

Siemens Financial Services finansierar såväl mjukvara som hårdvara samt erbjuder andra relaterade tjänster.

En fungerande datorutrustning är en förutsättning för de flesta verksamheter, men vid köp åldras utrustningen efter en tid och dyra investeringar måste göras löpande för att kunna följa med i utvecklingen. Siemens Financial Services finansieringslösningar gör det möjligt att alltid hålla en modern nivå på samtliga produkter, med återkommande uppgraderingar av både hård- och mjukvara. Siemens Financial Services goda kännedom om marknaden och en hög servicenivå borgar för att våra kunder kan prestera och nå sina uppsatta mål.

Kommunikation & media

Med anledning av löpande teknikskiften inom television och medieteknik sker idag många av investeringarna inom denna marknad via leasing, med anpassade avskrivningskurvor för en strukturerad lösning.

Utrustning till media, foto, telefoni och annan kommunikation, exempelvis konferensteknik, förnyas hela tiden och för att vara kompatibel med omvärlden är leasing en enkel lösning då möjlighet till uppgraderingar är en självklarhet, samt anpassningar kan göras till säsongsbetonade betalningsströmmar.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer.

Blev du hjälpt av denna information?