Hälsovård

Kostnader för hälso- och sjukvårdssektorn ökar vilket kräver förändringar och mer kostnadseffektiva lösningar. Genom Siemens AB har vi en mångårig erfarenhet och fördjupad kunskap inom hälso- och sjukvårdssektorn vilket har medfört att Siemens Financial Services är en stark aktör inom hälsosektorn - vare sig det handlar om enklare medicinteknisk utrustning som till exempel ultraljudsmaskiner till mer komplexa röntgenapparater eller hela laboratorielösningar. Vi hjälper många landsting, kommuner och privata aktörer med finansieringslösningar anpassade för just deras verksamhet. När våra kunder och samarbetspartners mår bra gör vi det också!

Hälsovård

Sjukhus, sjukhem, privatkliniker, hälsocentraler och laboratorier står precis som övriga på marknaden inför finansiella utmaningar. Genom att använda finansieringslösningar kan åldrande maskinparker förnyas smidigt och på ett strukturerat sätt. Nya journalsystem kan införskaffas och implementeras och därmed hjälper den nya tekniken till att förbättra patientkontakterna. Siemens Financial Services administrerar affärerna från början till slut, smidigt och effektivt för kunden.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda dig.

Behovet av finansiella medel inom sjukvården är påtagligt. Siemens Financial Services erbjuder ett brett spann av finansieringslösningar skräddarsydda för att möta just dessa behov.

Blev du hjälpt av denna information?