Automater

Med hjälp av olika varu- och kaffeautomater förenklas mycket. Bland annat hela fikaproceduren, på jobbet och numera ofta också i det offentliga rummet. Detta bidrar till ökad trivsel för många. Siemens Financial Services erbjuder finansieringslösningar för hela funktionen kring en automat – från iordningställande till löpande underhåll och service.

En kopp kaffe, och något gott därtill tas emellanåt för givet. Med Siemens Financial Services finansieringslösning kan kompletta paketlösningar erbjudas arbetsplatsen, anpassade efter den generella förbrukningen och utan belastning på befintlig personal. Lösningen innebär att kostnaden fördelas över tid och kan anpassas till budgeten. Ett annat alternativ är att betala automaten per förbrukad vara. Kontakta oss för att få veta mer.

Blev du hjälpt av denna information?