SmartStart

Modelowanie źródeł finansowania z sektora prywatnego dla potrzeb inwestycji SmartStart w miastach

To enlarge the infographic click here.

Coraz większa liczba miast realizuje ideę inteligentnej transformacji poprzez serię mniejszych projektów, których koszt najczęściej waha się w przedziale od kilku tysięcy do kilku milionów euro. Wysokość budżetów w sektorze publicznym jest często niewystarczająca, aby wesprzeć technologiczny rozwój miast. Z tego względu wykorzystywanie alternatywnych form finansowania z sektora prywatnego stało się absolutnym priorytetem. Globalne badanie przeprowadzone przez SFS ocenia potencjalną wielkość dostępnego finansowania, które nawet 40% polskich miast mogłoby pozyskać dla potrzeb mniejszych inwestycji SmartStart za pomocą pozabankowych rozwiązań w sektorze prywatnym.

W badaniu przedstawiono wybór 9 inteligentnych inicjatyw na wczesnym etapie rozwoju, które zapewniają niezawodny zwrot z inwestycji i finansowane są za pomocą alternatywnych rozwiązań finansowych. Są to: (1) układy kontrolne w budynkach (efektywność energetyczna); (2) ulepszone technologie medyczne; (3) systemy samoobsługowe dla mieszkańców online; (4) wyznaczanie trasy pojazdów; (5) systemy parkowania; (6) system opłat drogowych; (7) komunikacja z mobilną siłą roboczą; (8) e-autobusy i e-pojazdy; oraz (9) oświetlenie uliczne o niskim zużyciu energii.

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości finansowania SmartStart zarejestruj się już teraz i pobierz raport.