Konkurowanie w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

Nowoczesne metody finansowania jako narzędzie ułatwiające wejście w czwartą rewolucję przemysłową

To enlarge the infographic click here.

Inwestowanie w rozwiązania technologiczne nowej generacji może być łatwiejsze dla przedstawicieli branży przemysłowej dzięki wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Wśród nich, jednymi z bardziej popularnych form finansowania środków trwałych są leasing oraz pożyczka.

Dyrektorzy finansowi w firmach produkcyjnych na całym świecie są świadomi, że tylko nadążanie za zmianami technologicznymi pozwoli im w jak najlepszy sposób skorzystać z możliwości jakie otwiera przed nimi czwarta rewolucja przemysłowa. Wskazują oni na 5 kluczowych czynników warunkujących sukces organizacji w dzisiejszych czasach:

  • mądre zarządzanie finansami

  • technologie najnowszej generacji

  • lepsza wydajność operacyjna

  • zwiększenie mocy produkcyjnych i/lub elastyczności

  • bardziej konkurencyjna polityka cenowa

Czynniki te mogą pomóc firmom w branży przemysłowej w osiąganiu lepszych wyników finansowych oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Uzyskanie dostępu do różnorodnych rozwiązań finansowych, w tym leasingu środków trwałych, stało się jedną z nadrzędnych potrzeb firm wchodzących w czwartą rewolucję przemysłową.

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do artykułu przedstawiającego jak Dyrektorzy Finansowi z 13 krajów oceniają rolę finansowania we współczesnym środowisku firm produkcyjnych.