Wykorzystanie potencjału cyfryzacji (2015)

Artykuł analizujący, w jaki sposób alternatywne metody finansowania napędzają wzrost innowacyjności i cyfryzacji

To enlarge the infographic click here.

Nowe badanie Siemens Financial Services (SFS) pokazuje, w jaki sposób innowacyjne metody finansowania pomagają napędzać wzrost w sektorze przemysłowym, opieki zdrowotnej oraz infrastruktury oraz jak umożliwiają one przedsiębiorstwom inwestowanie w cyfryzację procesów i technologii. Dzięki cyfryzacji w czasie rzeczywistym generowane są aktualne dane z przebiegu procesów i wydajności systemów. Analiza takich inteligentnych danych może później zostać wykorzystana w celu zwiększenia produktywności i efektywności, prowadząc do większych oszczędności nakładów i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Autorzy badania zauważają, że na rynku dostępny jest coraz większy wybór indywidualnych rozwiązań finansowych umożliwiających inwestycje w zakup sprzętu, technologii i oprogramowania oraz modernizację technologii. Do takich rozwiązań należy model TCO (Total Cost of Ownership), finansowanie oparte na wynikach, finansowanie technologii energooszczędnych, finansowanie w ramach różnych jurysdykcji krajowych oraz rozwiązania umożliwiające ciągłość inwestycyjną z przewidzianymi etapami zasilania gotówką. Takie metody finansowania coraz częściej oferowane są przez wyspecjalizowanych usługodawców finansowych, którzy posiadają wiedzę ekspercką w dziedzinie technologii oraz dogłębną znajomość poszczególnych branż. Umożliwia to dostosowanie oferowanych rozwiązań do specyfiki konkretnych technologii oraz wymagań klienta.

Ponieważ przedsiębiorstwa chcą stosować innowacyjne technologie, by zwiększyć swoją efektywność, coraz większe znaczenie zyskują alternatywne metody finansowania umożliwiające takie inwestycje. W kontekście coraz szybszego rozwoju technologicznego, dostępność elastycznych i dopasowanych do potrzeb rozwiązań finansowych jest kluczowym czynnikiem, który może pomóc publicznym i prywatnym spółkom w pełni wykorzystać potencjał cyfryzacji.

Raport SFS podkreśla również nowe podejście menedżerów w kwestii finansowania inwestycji technologicznych. Ci specjaliści w pierwszej kolejności skupiają się na zdefiniowaniu oczekiwanych rezultatów końcowych, takich jak lepsza wydajność i produktywność czy oszczędność nakładów i/lub zwrot z inwestycji, a dopiero potem zapoznają się z najlepszą metodą finansowania, dzięki której będą mogli osiągnąć zamierzone cele biznesowe.