Więcej korzyści ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej  (2015)

Ankieta SFS poświęcona zużyciu energii elektrycznej w sektorze wytwórczym, pokazująca       w  jaki sposób alternatywne metody finansowania umożliwiają inwestowanie w
energooszczędny sprzęt i technologie

To enlarge the infographic click here.

Według ostatnich badań Siemens Financial Services (SFS) w przemyśle wytwórczym na całym świecie istnieje istotny potencjał oszczędności energii elektrycznej. W badaniach oszacowano wielkość tego potencjału, który definiuje się jako część bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną, która mogła zostać zaoszczędzona w przypadku zainstalowania bardziej energooszczędnego sprzętu.  W analizowanych regionach geograficznych wielkość potencjału oszczędności energii elektrycznej waha się od około 14 do niemal 20 procent. Potencjał efektywności energetycznej w polskim przemyśle wynosi około 16,2 %., co stawia nasz kraj bezpośrednio za Chinami (17,2 %.), Indiami (17,9 %) i Rosją (19, 1 %), ale przed europejskimi partnerami, w tym Niemcami (14,5 %) i Hiszpanią (14,2 %).

By dorównać europejskim krajom pod względem efektywności energii elektrycznej w sektorze przemysłowym, polscy producenci muszą zmniejszyć jej zużycie poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii. Niemcy są jednym z liderów efektywnego wykorzystywania energii elektrycznej na potrzeby przemysłu dzięki dotychczasowym inicjatywom podejmowanym zarówno w obszarze inwestycyjnym, jak i poprzez wdrażanie efektywnych energetycznie rozwiązań. Z kolei charakterystyczną cechą dobrze rozwiniętego sektora przemysłowego w Rosji są starsze, mniej energooszczędne technologie, co stwarza bogate możliwości wykorzystania potencjału efektywności energetycznej poprzez wymianę oraz modernizację maszyn i urządzeń przemysłowych.

Ponieważ przy planowaniu inwestycji technologicznych coraz ważniejszym czynnikiem jest stabilność finansowa, rośnie rola pozabankowych metod finansowania maszyn i urządzeń przemysłowych. Metody te stanowią racjonalną pod względem kosztów i dostępności alternatywę, która pozwala pokryć zarówno koszty inwestycji w sprzęt energooszczędny, jak też koszty jego modernizacji. Rozwiązanie typu „pay-as-you-save” zaprojektowane tak, aby miesięczne koszty nowego sprzętu równoważone były wygenerowanymi przez niego oszczędnościami energii, ma szansę odegrać zasadniczą rolę w poszerzaniu i rozwoju rynku efektywności energetycznej w światowym sektorze wytwórczym.