Finansowanie przyszłości (2014)

Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego przez SFS na temat alternatywnych modeli finansowania pośród 40 wiodących światowych producentów maszyn przemysłowych

Financing the future

Jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez oddział usług finansowych Siemens (SFS), firmy produkcyjne na całym świecie korzystają z pozabankowych metod finansowania sprzętu, by modernizować i nabywać nowe maszyny i inne urządzenia przemysłowe. Dzięki temu poprawia się ich długoterminowa produktywność oraz konkurencyjność na rynku. Ankieta została przeprowadzona pośród 40 wiodących światowych producentów maszyn i sprzętu przemysłowego. 76% respondentów szacowało, że w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił wzrost zapotrzebowania wśród ich klientów na finansowanie sprzętu metodami takimi jak leasing i wynajem, a aż 93% spodziewa się, że w przyszłości popularność tych sposobów finansowania wzrośnie.

Badania wykazały również lokalne różnice w opiniach na temat korzystania z alternatywnych metod finansowania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. W Europie poziom korzystających z pozakredytowych narzędzi finansowania utrzymywał się w tym okresie bez zmian pośród firm produkcyjnych – tę tendencję wiąże się z ogólnym spowolnieniem gospodarczym. W przeciwieństwie do sytuacji w Europie, w Stanach Zjednoczonych całkowita ilość sprzętu produkcyjnego nabytego dzięki alternatywnym modelom finansowania rosła w tempie ponad 2% w skali roku. W Azji ilość ta przekroczyła nawet 15%. Powodem tak gwałtownego wzrostu jest fakt, że pozabankowe finansowanie sprzętu przemysłowego nie było w przeszłości stosowane na tak szeroką skalę w Azji jak w krajach Zachodu. W efekcie azjatycki rynek posiada większy potencjał wzrostu.

Rozwiązania finansowe takie jak leasing umożliwiają producentom nabywanie najnowocześniejszego sprzętu przy utrzymaniu rezerw gotówkowych. Ponadto, ustalone raty płatności mogą być modyfikowane w zależności od konkretnych, dostosowanych do danego projektu, potrzeb klientów.