Topniejąca góra lodowa (2012)

Transakcje finansowania aktywów zmniejszają ciężar ‘zamrożonego kapitału’ na globalnych rynkach usług opieki zdrowotnej

Obecnie kapitał o wartości blisko 600 mln EUR pozostaje „zamrożony” w polskim sektorze opieki zdrowotnej. Warto jednak zauważyć na podstawie rocznych stóp wzrostu usług leasingu i wynajmu sprzętu medycznego przekraczających tempo wzrostu rynku urządzeń medycznych jako całości, że podmioty z sektora opieki zdrowotnej w coraz większym stopniu korzystają z transakcji finansowania aktywów w celu doprowadzenia do wyższej finansowej przejrzystości oraz stabilności i trwałości inwestycji w sprzęt dla uwolnienia „zamrożonego kapitału” na potrzeby realizacji bezpośrednich świadczeń i usług z zakresu opieki zdrowotnej.