Kapitał zamrożony w sprzęcie medycznym (2011)

Płynności finansowa systemu opieki zdrowotnej mogłaby zostać poprawiona dzięki wykorzystaniu finansowania

Blisko 50 milionów euro uwięzione jest jako tzw. "zamrożony kapitał" w systemach opieki zdrowotnej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Polski, Turcji, Rosji, Indii i Chin w związku z nieefektywnym wykorzystaniem funduszy w przy zakupach sprzętu medycznego. Alternatywą mogą być różne rozwiązania finansowe, takie jak finansowanie aktywów zabezpieczone majątkiem, które umożliwiają dostępność najnowszych technologii bez konieczności naruszania środków obrotowych.