Kwestia inwestycji (2011)

Notujemy wzrost poczucia bezpieczeństwa inwestycji wśród przedsiębiorców

Wskaźnik bezpieczeństwa inwestowania w działalność gospodarczą w Polsce opracowany przez Siemens Financial Services (SFS), odzwierciedlający chęć przedsiębiorców do dokonywania nowych inwestycji zwiększył się z 86 w roku ubiegłym do 94 w roku bieżącym, co wskazuje na rosnącą chęć wśród polskich spółek do zwiększenia nakładów inwestycyjnych na wyposażenie działalności oraz w infrastrukturę. W sytuacji coraz bardziej surowych warunków kredytowania w bankach, coraz większa liczba firm skłania się do stosowania alternatywnych metod finansowania swoich inwestycji.