Zużycie energii przez firmy maleje, a tempo ich rozwoju rośnie (2010)

Coraz więcej inwestycji w energooszczędny sprzęt

Firmy coraz częściej inwestują w energooszczędne urządzenia do swoich fabryk i biur. Sfinansowanie takich inwestycji pozostaje jednak dla nich często sporym wyzwaniem.

Korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie modelu finansowania, w który umożliwia kompensatę kosztów inwestycji w nowe urządzenia dzięki oszczędnościom w sferze kosztów energii, dzięki czemu poniesione nakłady finansowe mogą być częściowo a nawet w pełni pokryte. Do badania wykorzystano porównanie miesięcznych kosztów w przypadku nie wykorzystywania energooszczędnych maszyn i urządzeń do miesięcznych kosztów w przypadku oszczędności energii, jakie można uzyskać inwestując w energooszczędne maszyny/sprzęt a jednocześnie finansując ten zakup przy wykorzystaniu odpowiedniego rozwiązania finansowego. Z analizy wynika, że w niektórych przypadkach inwestycje są w stanie spłacić się już w ciągu pierwszych dwóch lat.