Priorytetowe zakupy  (2013)

Finansowy wymiar niezbędnych inwestycji w sprzęt medyczny na dziesięciu światowych rynkach opieki zdrowotnej

W związku ze zmianami demograficznymi, wzrostem dobrobytu oraz zmianami w prawie, na całym świecie zwiększa się zapotrzebowanie na usługi w branży opieki zdrowotnej, a także rosną oczekiwania związane z ich jakością. Aby sprostać tym rosnącym potrzebom, niezbędny jest dostęp do nowoczesnych technologii medycznych. W szczególności techniki obrazowania diagnostycznego umożliwiają dokładną i wczesną diagnozę oraz redukują konieczność stosowania inwazyjnych procedur, co ma znaczący wkład w świadczenie wydajnych i skutecznych usług zdrowotnych. Według nowego raportu Siemens Financial Services (SFS) popyt na zaawansowane technologie medyczne stanowi jednak poważne finansowe wyzwanie, które w różnych regionach świata może przybierać różne formy. Podczas gdy gospodarki krajów rozwiniętych borykają się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego, kraje szybko rozwijające się muszą zmierzyć się z koniecznością zbudowania szeroko dostępnej infrastruktury zdrowotnej, przy czym nabycie nowoczesnego sprzętu jest dla nich zadaniem priorytetowym. Wyzwaniem dla globalnych rynków opieki zdrowotnej jest znalezienie przystępnych cenowo i efektywnych sposobów nabywania technologii medycznych. Dzięki finansowaniu aktywów podmioty opieki zdrowotnej mogą dokonywać zracjonalizowanych inwestycji, dostosowując płatności do uzyskiwanych korzyści wynikających z postępów w diagnostyce/leczeniu oraz operacyjnej/klinicznej skuteczności. Miesięczne płatności mogą zostać dostosowane do spodziewanej, miesięcznej liczby pacjentów, co pozwala podmiotom opieki zdrowotnej rozłożyć koszt sprzętu na cały okres jego eksploatacji, a także wyliczyć szacunkowy, jednostkowy koszt danej procedury. W rezultacie menedżerowie w branży opieki zdrowotnej mogą jeszcze lepiej, dokładniej i skuteczniej zarządzać kosztami.