Przystępne koszty rozwoju metropolii (2011)

Finansowanie zrównoważonych inwestycji w ośrodkach miejskich

Nowe badanie SFS szacuje, że w Polsce od dziś do roku 2020 na infrastrukturę miejską i rozwój usług wymaganych będzie 70 miliardów € . Jeśli te potrzeby inwestycyjne mają być spełnione za pomocą przystępnych, zrównoważonych i przejrzystych metod finansowania, konieczna jest dalsza współpraca pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym finansowaniem.