Wykup wierzytelności

Jeżeli udzielają Państwo kredytu kupieckiego na zakup maszyn i urządzeń swoim kontrahentom, możemy go refinansować poprzez wykup wierzytelności. Usługa ta umożliwia Państwu oferowanie kontrahentom konkurencyjnych warunków sprzedaży dzięki rozłożeniu płatności w czasie na okres do kilkudziesięciu miesięcy. Zalety tego rozwiązania to udostępnienie kontrahentom odroczonych terminów płatności i zwiększenie dostępności oferowanych przez Państwa urządzeń. Usługa polega na wykupieniu przez Siemens Finance wierzytelności (zobowiązań pieniężnych) wynikających z umowy sprzedaży/ dostawy pomiędzy dostawcą a jego klientem. Za powstałą wierzytelność klienta wobec dostawcy, Siemens Finance płaci dostawcy kwotę równą cenie środka trwałego.