Pożyczka

Umowa na mocy prawa cywilnego, w której Siemens Finance jako pożyczkodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji Klienta określoną kwotę pieniędzy przeznaczoną na zakup maszyn i urządzeń, na wskazany w umowie okres czasu. Klient zobowiązany jest, po dokonaniu wskazanego w umowie zabezpieczenia, do terminowego spłacania w ratach otrzymanego kapitału wraz z umówionymi odsetkami oraz zapłaty innych kosztów wskazanych w umowie.

Dla wszystkich Klientów zainteresowanych finansowaniem inwestycji z wykorzystaniem dotacji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej Siemens Finance poleca pożyczkę.

Podstawowe zalety takiego rozwiązania:

- Możliwość otrzymania wypłaty całej dotacji w krótkim czasie i co najważniejsze jednorazowo.

- Procedura przyznania pożyczki jest analogiczna jak w przypadku umowy leasingu - łatwa i przystępna, bez zbędnych formalności i bez konieczności negocjowania z bankiem umowy kredytowej.

- Dodatkowo - możliwość przeznaczenia otrzymanej dotacji w całości lub w części na spłatę pożyczki w celu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia.

Pożyczka krok po kroku:

1. Siemens Finance podpisuje z klientem umowę pożyczki.

2. Dostawca wystawia fakturę dotyczącą sprzedaży maszyny/urządzenia na Klienta

3. Siemens Finance płaci za fakturę na podstawie umowy pożyczki i dyspozycji wypłaty środków.

4. Klient na podstawie oryginału faktury i potwierdzenia dokonania zapłaty uzyskuje jednorazowo wypłatę całej dotacji.

Co robić w sytuacji, kiedy zapotrzebowanie na maszynę jest pilne a umowa dotycząca dotacji nie jest jeszcze podpisana?

W sytuacji, kiedy umowa dotycząca dotacji ze środków Unii Europejskiej nie jest jeszcze podpisana przez Klienta, Siemens Finance proponuje zawarcie najpierw klasycznej umowy leasingu, która umożliwi użytkowanie środka trwałego „od zaraz”, zostawiając jednocześnie Klientowi możliwość dokonania konwersji umowy leasingu na umowę pożyczki w późniejszym terminie, pod warunkiem, że dotacja zostanie przyznana.