Leasing zwrotny

W leasingu zwrotnym Siemens Finance kupuje określony środek trwały od dotychczasowego właściciela i jednocześnie zawiera z nim umowę leasingu, w ramach której Klient nadal użytkuje dany przedmiot, lecz nie jako właściciel, ale jako korzystający. Przedmiot leasingu zmienia jedynie właściciela, nie ma zakłóceń w jego użytkowaniu.

Leasing zwrotny może być realizowany zarówno w formie leasingu finansowego, jak i leasingu operacyjnego. Klient osiąga podwójną korzyść, ponieważ zatrzymuje dobro inwestycyjne, z którego zamierza korzystać, oraz zwiększa płynność finansową dzięki zamianie kapitału zamrożonego w postaci środków trwałych na gotówkę. Po zakończeniu umowy leasingu, Klient nabywa przedmiot umowy.