Leasing finansowy (kapitałowy)

Cechą leasingu finansowego jest możliwość dokonywania przez Korzystającego odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu. Po zakończeniu umowy leasingu i spłacie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, sprzęt staje się własnością Korzystającego.

Po zawarciu umowy leasingu Finansujący wystawia fakturę VAT na wartość wszystkich rat leasingowych.

Specyfika leasingu finansowego pozwala na dowolne ustalanie okresu leasingu niezależnie od stawki amortyzacji finansowanego środka trwałego, dzięki czemu produkt ten zapewnia dużą elastyczność uwzględniającą potrzeby Klientów w zakresie płynności i dopasowania do planów finansowych i budżetu.