Sektor publiczny

Siemens Finance jest firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi organizacji sektora publicznego.

Nasza oferta skierowana jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), przedsiębiorstw użyteczności publicznej, uczelni wyższych i pozostałych jednostek szeroko rozumianego sektora publicznego.

Jednostkom sektora publicznego proponujemy szeroką gamę produktów, dzięki którym codzienne zarządzanie finansami stanie się efektywniejsze oraz pozwoli w pełni wykorzystać potencjał organizacji. Nowoczesne rozwiązania z zakresu finansowania umożliwią dysponowanie dodatkowymi kapitałami na potrzeby bieżące i inwestycyjne.