Finansowanie dla służby zdrowia/Finansowanie urządzeń medycznych

Naszą odpowiedzią na wyzwania stawiane instytucjom działającym w branży medycznej są najlepsze rozwiązania finansowe, które pomogą im nabyć niezbędny sprzęt, a jednocześnie utrzymać ich finanse w dobrej kondycji.

Branża medyczna jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się. Dynamiczny wzrost liczby prywatnych gabinetów i klinik oraz modernizacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzi do wzrostu konkurencji. Nowe metody leczenia bardzo często wymagają wykorzystania nowoczesnych urządzeń. Jednocześnie sprzęt medyczny, zwłaszcza silnie eksploatowany, szybko się zużywa i wymaga wymiany w krótkich cyklach.

Odpowiedzią Siemens Finance na wyzwania pojawiające się przed instytucjami działającym w sektorze opieki zdrowotnej są rozwiązania finansowe przygotowane przez wiodących specjalistów z branży leasingowej. Naszą ofertę kierujemy zarówno do publicznej jak i prywatnej służby zdrowia.

Poprzez umiejętne wykorzystanie nowoczesnych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań finansowych, nasi klienci uzyskują dostęp do najnowszych technologii, a jednocześnie rozkładają inwestycje w czasie, dzięki czemu ich finanse pozostają zdrowe.