Close share layer

Share this Page on...

Rozwiązania dla dostawców

maszyny i urządzenia przemysłowe oraz rolnicze:

Sylwester  Wildner  

Tel.: 0660 445 511

 sylwester.wildner@siemens.com

urządzenia medyczne:

Marcin  Czebotariunas  

Tel.: 0606 895 432

 marcin.czebotariunas@siemens.com

More information

- z telefonów stacjonarnych: 801 502 402

- z telefonów komórkowych: (89) 534 00 41

 

 Wyślij zapytanie o informację

 Wyślij zapytanie ofertowe

Rozwiązania finansowe dla branż

Naszą działalność opieramy o znajomość rynków oraz partnerską współpracę z dostawcami. Dzięki doskonałej znajomości specyfiki branż, Siemens Finance wyspecjalizował się w finansowaniu  inwestycji związanych z Opieką zdrowotną, Przemysłem, Infrastrukturą miejską, Sektorem publicznym oraz Rolnictwem.

Nasze rozwiązania uwzględniają specyfikę polskich przedsiębiorstw- przede wszystkim małych i średnich firm. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom rozwiązania dopasowane do ich potrzeb w oparciu o uproszczone procedury i jasne zasady finansowania.