Leie

Stadig flere bedrifter velger å finansiere sitt utstyr gjennom leie.

I utgangspunktet kan alle typer løsøre  leiefinansieres og leieavtalen tilpasses bedriftens behov. Hele leiebeløpet er fradragsberettiget og dere betaler kun for bruksretten til utstyret i den avtalte leieperioden, slik at eierforholdet blir av underordnet betydning.

Fordeler ved leie:

  • Forenklet budsjettprosess for bedriften

  • Bedriften betaler kun for bruksretten til utstyret

  • Kapital frigjøres til andre formål og bedriften belaster i liten grad soliditet og likviditet

Ved leie vil den juridiske eiendomsretten til utstyret ligge hos finansieringsselskapet. Kunden er forpliktet til å holde utstyret forsikret i hele avtaleperioden. Siemens Financial Services har utviklet en gunstig forsikringsløsning som er tilpasset våre leieavtaler.