Leasing

Siemens Financial Services kan tilby ulike leasingløsninger.

Leasing fungerer i hovedsak på samme måte som leiefinansiering. Leasing kan være et naturlig valg ved store og kostnadskrevende anskaffelser hvor kunden selv har forhandlet frem alle forutsetningene for anskaffelse  og priser.

Leasing er også ofte et alternativ ved finansiering av bil eller annet løsøre, og hvor leverandøren garanterer for en restverdi etter endt minimums leasingperiode.