Forsikring

Nyhet: Vi oppdaterer nå våre forsikringsvilkår og fjerner blant annet egenandelen på rengjørings – og kopimaskiner. Ved en eventuell skade vil rask skadehåndtering, likeverdig utstyr i erstatning og lav egenandel være noen av fordelene med vår forsikring AllSafe - Siemens Financial Services, sammenlignet med en vanlig bedriftsforsikring.

Allsafe - Siemens Financial Services allriskforsikring er skreddersydd for leiefinansiert utstyr. Målsetningen vår er å minimere kostnaden for våre kunder dersom uhellet er ute.

Noen av fordelene sammenlignet med en vanlig bedriftsforsikring vil være:

  • Lav egenandel. Ved normal aktsomhet og uten ifra kommende skade er egenandelen kun 2 000 NOK. For rengjørings – og kopimaskiner er egenandelen 0 NOK

  • Skade på finansiert utstyr påvirker ikke egenandelen eller forsikringskostnader

  • Forsikringen erstatter reparasjon etter skade, alternativt likeverdig eller bedre utstyr ved totalskade

  • Forsikringen erstatter både skade forårsaket av ytre, uforutsette hendelser som brann, vann, tyveri, lynnedslag og uhell

  • Rask skadehåndtering. Om utstyret ikke er på plass innen 3 uker dekker forsikringen leiekostnaden til skaden er håndtert.


Kontakt oss gjerne for å få vite mer om hvilke forsikringsløsninger vi kan tilby for dine kunder.