Vending

Ved hjelp av ulike kaffe – og vendingautomater forenkles hverdagen for de fleste av oss. Automater blir stadig vanligere på jobb, i forbindelse med ulike fritidsaktiviteter og også i det offentlige rom. Dette bidrar til økt trivsel for mange. Siemens Financial Services kan tilby en tilpasset finansieringsløsning.

En god kopp kaffe tas ofte for gitt av mange. Med Siemens Financial Services finansieringsløsning kan komplette kaffe – og vendingautomater tilbys på arbeidsplassen. Investeringen kan tilpasses etter det generelle forbruket og uten unødvendig belastning for personalet. Vår finansieringsløsning innebærer at kostnaden fordeles over tid og blir tilpasset budsjettet.

Kontakt oss gjerne dersom du vil ha mer informasjon!