Sikkerhet

Vi ser at det er et økende behov for innbrudds – og brannalarm innenfor både innenfor privat og offentlig sektor. Siemens Financial Services kan tilby en gunstig finansiering av denne sikkerhetsfunksjonen.

For mange bedrifter vil det å installere en komplett sikkerhetsløsning være et godt alternativ til å kjøpe enkeltprodukter. Vi kan tilby en gunstig finansiering av denne løsningen slik at din bedrift vil ha mulighet til å fordele denne kostnaden over tid. Investeringen kan gjøres i samsvar med ditt budsjett.

Kontakt oss gjerne dersom du vil ha mer informasjon!