Healthcare

Kostnadene i forbindelse med helse og helsebringende aktiviteter øker, og det er mest trolig at det også i fremtiden vil være behov for ytterligere forandringer og tilpasninger. Siemens Financial Services har bred erfaring innenfor finansiering i helsesektoren og vi kan finansiere alt fra komplette røntgenløsninger for store sykehus til dental utstyr for din tannlegepraksis. Vi hjelper gjerne små kommuner eller andre helseforetak med finansieringsløsninger som er spesielt tilpasset deres behov. Når våre kunder og samarbeidspartnere har det bra har vi også det bra!

Helsevesen

Sykehus, sykehjem, privatklinikker og laboratorier vil stå ovenfor finansielle utfordringer på lik linje med andre i markedet. Gjennom våre finansieringsløsninger kan gamle maskinparker fornyes på en smidig og strukturert måte. Nye journalsystemer kan innføres og implementeres og den nye teknikken vil kunne bidra til å bedre pasientforholdene. Siemens Financial Services administrerer disse finansielle løsningene på en smidig og effektiv måte for kunden.

Dental

Siemens Financial services kan tilby komplette finansieringsløsninger også for din tannlegevirksomhet.

Finansiering av dentalutstyr kan tilpasses etter de behovene din virksomhet måtte ha. Kostnadene fordeles over tid i samsvar med ditt budsjett.

Ta gjerne kontakt med oss dersom for mer informasjon!