Vuokraus

Yhä useammat yritykset valitsevat koneiden ja kaluston rahoitusmuodoksi vuokrauksen. Ratkaisulla on useita etuja:

  • Budjetointi- ja investointiprosessit helpottuvat. Yritys säästyy raskailta kertakuluilta ja säilyttää mahdollisuuden pankkilainan ottoon. Ratkaisu ei rasita yrityksen maksukykyä eikä taseen tunnuslukuja.

  • Vuokra on kokonaan vähennyskelpoinen erä, mikä vaikuttaa suotuisasti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.

  • Sopimus ja sopimuskausi räätälöidään siten, että yritys voi hankkia tarvitsemansa laitteiston sopivaan kuukausihintaan.

  • Laitteiston vaihtaminen ja uudistaminen sopimuskaudella on myös vaivatonta. Tämän ansiosta yritys saa aina ajanmukaisen ja päivitetyn laitteiston ja riski virheinvestointeihin pienenee.

Vuokrasopimuksessa vuokrakohteen juridinen omistusoikeus on rahoittajalla. Siemens Financial Services tarjoaa kaikille asiakkailleen turvallisen, erityisesti vuokra- ja leasingsopimuksille tarkoitetun vakuutusratkaisun koko sopimusajaksi. Vuokrakohde kuuluu automaattisesti vakuutuksen piiriin. Vakuutuksen kustannuksista vastaa vuokralleottaja.

Mitä tapahtuu, kun vuokrasopimus päättyy? 
Vuokrasopimuksen päätyttyä vuokralleottaja voi vaihtaa uuteen laitteistoon, jatkaa sopimusta tai palauttaa laitteiston.