Leasing

Leasing on yleinen rahoitusmuoto useille pitkäaikaisille koneille ja kalusteille. Ratkaisulla on useita etuja:

  • Budjetointi- ja investointiprosessit helpottuvat ja nopeutuvat. Yritys säästyy raskailta kertakuluilta ja säilyttää mahdollisuuden pankkilainan ottoon.

  • Sopimus ja sopimuskausi räätälöidään siten, että yritys voi hankkia tarvitsemansa laitteiston sopivaan kuukausihintaan.

  • Laitteiston vaihtaminen ja uudistaminen sopimuskaudella on myös vaivatonta. Näin yritys saa aina ajanmukaisen ja päivitetyn laitteiston ja riski virheinvestointeihin pienenee.


Mitä tapahtuu, kun leasingsopimus päättyy?

Sopimuskauden päätyttyä vuokralleottaja voi valita toisen seuraavista vaihtoehdoista:

  • osoittaa ostaja ennalta määritetylle jäännöarvolle tai

  • jatkaa sopimusta.

Leasingsopimuksessa vuokrakohteen juridinen omistusoikeus on rahoittajalla. Siemens Financial Services tarjoaa kaikille asiakkailleen turvallisen, erityisesti vuokra- ja leasingsopimuksille tarkoitetun vakuutusratkaisun koko sopimusajaksi. Vuokrakohde kuuluu automaattisesti vakuutuksen piiriin. Vakuutuksen kustannuksista vastaa vuokralleottaja.