Toimistolaitteet & kalusteet

Siemens Financial Services:n rahoitusratkaisujen avulla koko toimitilojen sisustus kalusteineen, tietokoneineen, kopiokoneineen ja muine varusteineen hoituu kätevästi ilman oman pääoman sitomista. Kustannukset sovitetaan budjetin mukaisiksi ja jaksotetaan pidemmälle ajanjaksolle.

Kopiokoneet, faksit, skannerit ja tulostimet kehittyvät jatkuvasti ja muodostavat myös usein yhden monitoimilaitteen. Ostetut laitteistot vanhenevat ajan myötä, jolloin mittavia investointeja on tehtävä jatkuvasti kehityksen mukana pysymiseksi. Samalla vanhojen laitteiden realisointi voi muodostua ongelmaksi. Tekniikan lisäksi työympäristön viihtyvyyden ylläpitäminen edellyttää jatkuvia investointeja myös toimistokalusteisiin.

Siemens Financial Services:n rahoitusratkaisujen avulla on helppo pysyä ajan tasalla niin toimistotekniikan kuin kalusteidenkin osalta. Laitteiston ja kalusteiden päivittäminen sekä uudistaminen tarpeen mukaan on vaivatonta ja kulujen hallinnointi on helppoa.